School of English Language Fluency

For years, professionals in Warsaw and around Poland have relied on SELF Spółka z o.o. to solve their English language problems because we deliver prompt, reliable and professional service at a very reasonable price. We maintain the highest linguistic standards so our clients always look good.

This way, you do not have to worry about the quality of the editing or translation you get back. We do the job for you. We ensure the product we deliver is correct, both grammatically and syntactically. We guarantee that the work that we do for you is easy to read, understand, and flows like it should. After all, if the document is supposed to be in English, it should be correct and free of mistakes. This seems like such a simple task, but in the real world it is not easy to produce a proper-sounding and error-free text. This is where we come in.

Furthermore, we understand how important it is to meet deadlines, and this is where we really shine. We have built our editing business on providing extremely fast response times for your most rushed projects. We do not sacrifice quality even under the most pressing deadlines, and consistently deliver flawless reports of over 50 pages overnight and over 100 pages in a 24-hour period. If you need a professional report proof-read or edited, and pronto, we will be there for you. Our success depends on your success, and we get the job done.

We have the most experience in business and finance, economics and banking, as well as politics and literature. We have specialized in technical and analytical reports for banks and brokerage houses for over a decade, and thus offer you tremendous experience in these areas, which saves you time and money when it comes to the final product.

Over the decades of providing English language services to the Polish business community, we have developed the requisite skills and experience to handle your challenging requirements. We thrive on this and welcome your next assignment!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od lat klienci przychodzą do SELF Sp. z o.o., gdy mają problemy z tłumaczeniami w języku angielskim, ponieważ dostarczamy na czas rzetelną i profesjonalną usługę za rozdądną cenę. Głównym celem w naszej pracy jest dążenie do osiągnięcia najwyższych lingwistycznych standartów.

Nie musicie obawiać się o jakość korekty czy tłumaczenia, które otrzymujecie. My pracujemy dla Was. Zapewniamy, że produkt, który dostarczamy, jest prawidłowy pod względem gramatycznym i składniowym. Gwarantujemy, że praca wykonana dla Państwa będzie profesjonalna, łatwa w czytaniu, zrozumiała i wolna od błędów.

Co więcej, rozumiemy jak ważny dla Państwa jest czas, dlatego oprócz gwarancji jakości zapewniamy o terminownym wykonaniu zleceń. Jesteśmy w stanie przetłumaczyć 50-stron tekstu przez noc i 100 stron w ciągu 24 godzin.

Spójność, jeżeli chodzi o korekte tekstu, jest najważniejsza (przeważnie w obszernych pracach), dlatego nie dzielimy raportów pomiędzy edytowów. Jedna osoba jest odpowiedzialna za jeden tekst. Zapewnia to płynność, przejrzystość i harmonie tekstu. To jest absolutnie konieczne dla zachowania jednolitośći pracy.

Nasze doświadczenie dotyczy biznesu i finansów, ekonomii i bankowości a także literatury i historii. Już od 12 lat specjalizujemy się w technicznych i analitycznych raportach dla banków i domów maklerskich.